merverdiavgift (mva.)

Merverdiavgift, også kalt moms, er en avgift som betales til statskassen på omsetning av varer og tjenester i alle ledd i produksjons- eller distribusjonsprosessen.

Merverdiavgift ble innført 1970 og erstattet den tidligere omsetningsavgiften. Avgiftsgrunnlaget er salgssummen. Den generelle satsen er (fra 2013) 25 prosent, for næringsmidler (redusert sats) 15 prosent og for persontransport, kringkastingsavgift, romutleie på hotell, ervervsmessig utleie av hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom (lav sats) 8 prosent. Hvert ledd i omsetningen oppkrever avgift av de varer som omsettes (utgående avgift), men har samtidig fradragsrett for den avgift som er betalt til egne leverandører (inngående avgift). Det som den næringsdrivende skal betale til staten, ved terminvise avgiftsoppgjør, utgjør forskjellen mellom inngående og utgående avgift. Er inngående avgift høyere enn utgående, blir forskjellen utbetalt.

Det overveiende antall varer og tjenester er avgiftsbelagt, men noen varer er unntatt avgiften og kan selges avgiftsfritt til forbruker.

Nyttig: MVA-kalkulator (ekstern tjeneste)

Formel for å beregne moms (normalmoms 25 prosent):
Legge til moms: Beløp × 1,25 (= pris med MVA)
Trekke fra moms: Beløp ∕ 1,25 (= pris uten MVA)

Kilde: Store norske leksikon

Merverdiavgift bildegalleri (bilder kan lisensieres hos Mediarkivet):