Norges lover

Norges lover er en norsk, trykket lovsamling (med rødfarget innbinding) utgitt av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo, som inneholder alle de norske lover som har alminnelig praktisk betydning.

Lover som redaksjonen av samlingen ikke lenger anser å ha aktuell interesse er bare omtalt ved tittelen på loven. I samlingen finnes gjeldende lovtekst for de lover som er vedtatt på utgivelsestidspunktet. Samlingen inneholder også lover som er vedtatt, men som ikke ennå er trådt i kraft.

Grunnloven (av 1814) står først i lovsamlingen, deretter følger lovene i kronologisk orden. Endringer av lovene er innarbeidet i teksten til den opprinnelige loven. Dette arbeidet gjøres av redaksjonen, i praksis av Stiftelsen Lovdata.

Norges lover og innholdet i den har ingen offisiell status, selv om de fleste benytter den teksten som der fremkommer. Den offisielle publikasjonen for kunngjøring av lover i Norge er Norsk Lovtidend, som utgis av Justis- og beredskapsdepartementet. Ved henvisning til en lov eller lovbestemmelse er korrekt praksis å referere direkte til loven, ikke til lovsamlingen.

Kilde: Wikipedia

Norges lover bildegalleri (brukslisens kan erverves via bildebyrået Mediarkiv):