Kreditering

Bildekreditering

Forside:

Forsidebildet i tilknytning til Mediarkivet er lisensiert via bildebyrået Dreamstime. Foto: Fernando Cortés.

Alle andre forsidebilder er lisensiert via CanStockPhoto. Det samme gjelder bildet på kontakt-siden og forstørrelsesglass-bildet på Mediarkiv-siden.