syndikat

Et syndikat er en sammenslutning av selskaper eller mennesker med et felles formål.

Det opprinnelige franske ordet er mest brukt for fagforening, men i dag brukes det også om truster, karteller, publiseringssyndikater og andre selskapssammenslutninger (så vel som kriminelle syndikater).

Det er også assosiert med anarkistisk teori, som alternativ til stat (jamfør anarko-syndikalisme).

Ordet syndikat kommer fra det franske ordet syndicat som betyr administrator, fra det latinske ordet syndicus som i sin tur kommer fra det greske ordet syndikos som betyr «ombudsmann», «representant» eller «sakfører».

Kilde: Wikipedia

 

Domenene syndikat.no & syndikat.dk & syndicate.no er til salgs. Les mer.