Vågå kirke, Innlandet

Vågå kirke, Innlandet

Vågå kirke (Vågåkyrkja) er en korskirke i bindingsverkskonstruksjon fra 1620-tallet. Den omtales av og til som stavkirke.