Adventkirken i Mysen

Adventkirken i Mysen

Syvendedags Adventistkirken er et kristent, protestantisk kirkesamfunn som kjennetegnes ved helligholdelsen av sabbaten på lørdag, ukens sjuende dag, og troen på at Jesus Kristus snart kommer igjen.