Beiarn kirke, Nordland

Beiarn kirke, Nordland

Beiarn kirke ligger på Moldjord i Beiarn kommune i Nordland og hører til Beiarn sogn i Salten prosti.