Bjerkvik kirke, Nordland

Bjerkvik kirke, Nordland

Bjerkvik kirke er ei langkirke i Bjerkvik i Narvik kommune i Nordland.