Den Lutherske Kirke i Vest-Finnmark/Kautokeino

Den Lutherske Kirke i Vest-Finnmark/Kautokeino

Den lutherske kirke i Kautokeino – Guovdageainnu Luhteránalaš girku er fra 2013 en selvstendig menighet i Det evangelisk-lutherske stift i Norge. Den lutherske kirke i Norge er et kirkesamfunn som ble registrert høsten 2006 og har en klassisk luthersk teologi som innebærer at den fastholder Bibelens ufeilbarlighet.