Dovre krike, Innlandet

Dovre krike, Innlandet

Dovre kirke er en korskirke i Dovre kommune, Innlandet fylke. Byggverket er laftet av tømmer og har 250 plasser. Tårnet ble bygget nytt tidlig på 1800-tallet. Kirken ble omtrent samtidig kledd utvendig med store skiferheller.