Evenes kirke minnebauta

Evenes kirke minnebauta

Minnebauta over falne under 2. verdenskrig, ved Evenes kirke, som ligger på stedet Evenes i Evenes kommune i Nordland.