Fornes kirke, Nordland (vinterstid)

Fornes kirke, Nordland (vinterstid)

Fornes kirke ligger på Fornes på Hinnøy-delen av Andøy kommune i Nordland og hører til Dverberg sogn i Vesterålen prosti.