Grong kirke, Trøndelag

Grong kirke, Trøndelag

Grong kirke er en langkirke fra 1877 i Grong kommune, Trøndelag fylke.