Hospitalskirken i Trondheim

Hospitalskirken

Hospitalskirken er en kirke i Trondheim. Kirken har alltid hørt til Trondhjems Hospital og var tidligere også kjent som Trondhjems Hospitals kirke. Den ble bygget i 1705–1706 og er den eldste av Norges oktogonale tømmerkirker.