Johanneskirken i Bergen

Johanneskirken i Bergen

Johanneskirken er en nygotisk korskirke fra 1894 i Bergen kommune, Vestland fylke.