Karasjok gamle kirke

Karasjok gamle kirke

Karasjok gamle kirke er en korskirke fra 1807 i Karasjok kommune i Finnmark. Kirken er den eldste, gjenstående kirken i Finnmark, og var en av de få trebygningene som stod igjen etter at store deler av Finnmark ble brent ned under andre verdenskrig.