Langvassbukt kapell, Troms

Langvassbukt kapell, Troms

Langvassbukt kapell ligger i Langvassbukta i Kvæfjord kommune i Troms og Finnmark fylke.