Mariakapellet i Tønsberg

Mariakapellet

Mariakapellet er et gravkapell som ligger på Tønsberg gamle kirkegård i Tønsberg i Vestfold.