Nykirken i Bergen

Nykirken i Bergen

Nykirken i Bergen er en korskirke fra 1758–1763 på Nykirkeallmenningen på Nordnes i Bergen.