Røssvoll kirke, Nordland

Røssvoll kirke, Nordland

Røssvoll kirke er en åttekantet kirke fra 1953 i Rana kommune, Nordland fylke.