Sauherad Syvendedags Adventistkirke

Sauherad Syvendedags Adventistkirke

Sauherad Syvendedags Adventistkirken er et kristent, protestantisk kirkesamfunn som kjennetegnes ved helligholdelsen av sabbaten på lørdag, ukens sjuende dag, og troen på at Jesus Kristus snart kommer igjen.