Savjord stavkirke, Nordland

Savjord stavkirke, Nordland

Stavkirka på Savjord i Beiarn kommune, Nordland, er en forminsket kopi av Gol stavkirke. Den er privateid og er bygget på initiativ av eieren Magnus Stensland.