Sentrumskirken i Bjugn

Sentrumskirken i Bjugn

Pinsemenighetens ‘Sentrumskirken’ i Bjugn. Pinsebevegelsen i Norge er en kristen bevegelse. Den utgjør ikke én organisert enhet, men består av et fellesskap av 340 selvstendige menigheter (frikirker).