Sildpollnes kirke

Sildpollnes kirke (Foto: Robin Lund)

Sildpollnes kirke ligger på Sildpollneset i Austnesfjorden i Vågan kommune i Nordland. Kirka ble bygd som bedehus i 1891 og innviet til kapell i 1960. Området voktes av en ubehagelig grunneier.