Sjona kirke

Sjona kirke

Sjona kirke, tidligere Sjona bedehuskapell, er en kirke i nygotisk stil, konstruert i en rektangulær form. Kirken ble bygd i 1916, og tilhører Sjona sogn i Indre Helgeland prosti i Rana kommune, Nordland fylke.