Steigen kirke

Steigen kirke

Steigen kirke er en gammel steinkirke i Steigen kommune og sogn i Salten prosti, Nordland.