Valle kirke

Foto © Robin Lund

Valle kirke ligger på østsiden av Audnaelva på Vigeland. Den er sognekirke i Valle sokn.