Ankomst/bagasjehall

Foto: Robin Lund

Skilting på flyplass som viser til vei til bagasjehallen.