Innkjøring til OSL Gardermoen

Foto: Robin Lund

Ankomst til avreise: Innkjøring for reisende fra Oslo lufthavn, Gardermoen.