Oslo Lufthavn, Gardermoen-stasjon

Robin Lund ©

27. SEPTEMBER 2017 – OSLO LUFTHAVN, GARDERMOEN: Det er vanskelig å skrive Oslo lufthavn riktig. Her ved Gardermoen stasjon.