Oslo lufthavn – Gardermoen stasjon

Foto © Robin Lund

Skilting på Oslo lufthavn som markerer inngangen til Gardermoen stasjon.