Oslo lufthavn, Gardermoen stasjon

Fotograf: Robin Lund

Skilting på Oslo lufthavn som markerer inngangen til Gardermoen stasjon.