Sørkjosen lufthavn (SOJ)

Foto Robin Lund

Sørkjosen lufthavn, Sørkjosen er en sivil, regional lufthavn som inngår i kortbanenettet. Lufthavnen ligger i Nordreisa kommune, Troms.