fylkesvei

En fylkesvei er en norsk vei i fylkeskommunal eie som vedlikeholdes av fylkeskommunen veien ligger i.

Ordningen med riks-, fylkes- og bygdeveier (senere kommunale veier) ble innført i 1931. Fra 1912 hadde veiene vært inndelt i hovedveier og bygdeveier. Oslo og Moskenes kommuner har ingen fylkesveier.

Primære fylkesveier er de fylkesveiene som var riksveier før 1. januar 2010. Disse veiene har til største delen beholdt veinumrene de hadde frem til 2009. Primære fylkesveier skiltes med svarte veinummer på hvit bakgrunn.

Sekundære fylkesveier var fylkesveier også før 1. januar 2010 og er ikke skiltet, med få unntak. De har fra 2019 vanligvis nummer med fire sifre, og de er unike for landet og kan krysse fylkesgrenser uten å bytte nummer.

Kilde: Wikipedia

Bildegalleri fylkesveier. Ekstern bruk må avtales med fotografen, eller lisensieres via bildebyrå (for eksempel Mediarkiv).