Fylkesvei 710, Trøndelag

Fylkesvei 710, Trøndelag

Fylkesvei 710, rett strekning i Ørland kommune. Fv710 går mellom Krinsvatnet i Indre Fosen og Råbygda i Orkland.