Fylkesvei 829, Troms

Fylkesvei 829, Troms

Dronefoto retning mot Novatind og Grovfjord langs fylkesvei 829. Grov, eller Grovfjord, er et tettsted i Tjeldsund kommune i Troms.