fyrverkeri

fyrverkeri er små raketter, hylser o.l., med brennbare eller eksplosive stoffer brukt for å oppnå lys- og knalleffekter til signalering eller festligheter.

Fyrverkeri er klassifisert som laveksplosive innretninger og sorterer under begrepet pyroteknikk, som også inkluderer militær og industriell bruk.

Fyrverkeri er mest brukt for estetikkens og underholdningens del, og finnes i mange former som primært fremkaller fire ulike effekter: lyd, lys, røyk og dalende materiale som konfetti. Fyrverkeri blir brukt over hele verden, ofte i forbindelse med ulike feiringer, for eksempel overgangen til et nytt år.

Fyrverkeri er regulert av Forskrift om fyrverkeri og pyrotekniske varer. I forskriften deles fyrverkeri inn i klasser etter risikonivå. Fra og med 2008 har det blitt innført forbud mot bruk av raketter med styrepinne for andre enn sertifiserte pyroteknikere. Fyrverkeri som kan forveksles med leketøy er også forbudt.

 

Kilder: Det Norske Akademis ordbok, Wikipedia, Store norske leksikon

Bildegalleri med fyrverkerigrafikk. Mange av bildene kan lisensieres for ekstern bruk via for eksempel bildebyrået Mediarkiv: