numeral

numeral, av latin numerus ‘tall’, betyr tallord.

Tallord (numeralis) var en ordklasse som ble delt i grunntall og ordenstall. Etter ordklassereformen har ordenstall gått under adjektiv og grunntallene blitt determinativer.

Grunntall er ord som én, to, tre, …
Ordenstall er ord som første, andre, tredje, …

Domenet numeral.no er til salgs. Som et norsk ord med bare syv bokstaver, er numeral.no et premiumdomene. Ordet skrives likt i engelsk språkdrakt, med samme betydning.

Som domenenavn og merkevarenavn vil numeral være spesielt egnet for foretak som behandler tall, for eksempel innen regnskap og revisjon.

Kilder: Bokmålsordboka, Wikipedia