Saltenposten

Saltenposten bygning
Avishuset til Saltenposten i Fauske. (Foto: Robin Lund)

Saltenposten er en avis som utgis i Nordland, med Indre Salten (dvs kommunene Fauske, Saltdal, Beiarn og Sørfold) som dekningsområde. Avisen har hovedkontor på Fauske.

Kilde: Wikipedia