Utenriksdepartementet

Utenriksdepartementet
Skilting ved Det kgl. utenriksdepartement. (Foto: Robin Lund)

Det kongelige utenriksdepartement (Det kgl. UD; ofte kalt UD) behandler saker vedrørende Norges forhold til fremmede makter, internasjonale organisasjoner, utenrikshandel, kulturelt samkvem med utlandet og Norges bistand til utviklingslandene. Departementet jobber for Norges interesser internasjonalt, for å sikre frihet, trygghet samt velstand.

Utenriksdepartementet har dessuten et ansvar for å yte nordmenn hjelp, råd samt beskyttelse overfor utenlandske myndigheter og yte bistand til norske borgere i utlandet ved straffeforfølgelse, ulykker, sykdom samt dødsfall. Sjefen for UD er Norges utenriksminister.

Kilde: Wikipedia

 

Bildegalleri vedrørende UD. Bildene kan lisensieres.