Norges Høyesterett

Norges høyesterett
Skilt for Norges høyesterett. (Foto: Robin Lund)

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets. Det følger av Grunnloven § 88 at «Høiesteret dømmer i sidste Instans». Høyesterett begynte sin virksomhet i 1815. Høyesterett holder til i Høyesteretts hus (den gamle Justisbygningen) i Oslo. Domstolen ledes av en høyesterettsjustitiarius, og har i tillegg 19 dommere.

Kilde: Wikipedia

Bildegalleri med fotografier av Norges Høyesterett. Bildene kan lisensieres gjennom bildebyråer, for eksempel Mediarkivet.