Høyesteretts hus

Høyesteretts hus

Norges Høyesterett er landets øverste domstol og har hele landet som sin rettskrets.