Senja tingrett

Senja tingrett
Skilting ved inngangen til Senja tingrett. (Foto: Robin Lund)
Senja tingrett
Skilting ved inngangen til Senja tingrett. (Foto: Robin Lund)

Senja tingrett er en førsteinstansdomstol i Hålogaland lagdømme. Domstolen har kontorsted på Finnsnes i Troms fylke og rettskretsen omfatter kommunene Bardu, Berg, Dyrøy, Lenvik, Målselv, Torsken, Tranøy og Sørreisa med tilsammen 29 678 innbyggere pr. 1. januar 2010.

Domstolen ledes av en sorenskriver og har i tillegg én tingrettsdommer, to dommerfullmektiger og fire funksjonærer.

Kilde: Wikipedia