Bodø domkirke

Bodø domkirke
Bodø domkirke har et 36 meter høyt frittstående klokketårn. (Foto: Robin Lund)

Bodø domkirke er hovedkirken i Sør-Hålogaland bispedømme og den største kirken i Bodø. Den er en langkirke med basilikaform oppført i betong og med en funksjonalistisk stil.

Bygget er tegnet av arkitektene Gudolf Blakstad og Herman Munthe-Kaas og sto ferdig i 1956. Den ble fredet av Riksantikvaren 13. august 2002, som en del av etterkrigsarkitekturen i Bodø. Det var det første kirkebygget som utnyttet armert betong til nye formelement.

Kilde: Wikipedia