Skatt øst Oslo

Skattekontoret i Oslo har ansvar for at det blir krevet inn rett skatt fra private og bedrifter i Oslo. Kontoret ligger i bydelen Grønland.

Skatt øst Oslo har besøksadresse Schweigaards gate 17, 0191 OSLO.

Bildegalleri:

Bildene kan lisensieres gjennom bildebyrået Mediarkiv.