Akrobaten (gangbro)

Akrobaten er en gangbro over sporområdet ved Oslo Sentralstasjon som forbinder områdene Grønland og Bjørvika som en del av Stasjonsallmenningen.
Akrobaten er en gangbro over sporområdet ved Oslo Sentralstasjon som forbinder områdene Grønland og Bjørvika som en del av Stasjonsallmenningen.

Akrobaten er en gangbro over sporområdet ved Oslo Sentralstasjon som forbinder områdene Grønland og Bjørvika som en del av Stasjonsallmenningen.

Broen forbinder Annette Thommessens plass ved Schweigaards gate på nordsiden av Oslo S og Stasjonsallmenningens sydlige del som løper ut i Dronning Eufemias gate. Den fikk høsten 2011 navnet Akrobaten av bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo. Navnet henspiller på broens luftige og spenstige konstruksjon.

Broen er er en 206 meter lang fagverksbro med et hovedspenn på 67 meter. Bjørvika Infrastruktur AS var byggherre for anlegget, som er tegnet av L2 Arkitekter og Arkitektfirmaet Snøhetta. Den er bygget av 650 tonn stål og kostet 125 mill. kr. På broen er det montert 30 lyskastere. Arbeidet med broen startet våren 2009 og den ble offisielt åpnet 9. april 2011 av ordfører Fabian Stang. Broelementene er laget i Kaliningrad i Russland. Bygging av vann- og kloakkanlegget Midgardsormen, som går under Annette Thommessens plass, medførte sprekkdannelser i trappene fra broen til plassen.

Kilde: Wikipedia

Bilder: