Ruter

Ruter-logo på fasaden til administrasjonsbygningen i Oslo.
Ruter-logo på fasaden til administrasjonsbygningen i Oslo.

Ruter AS er et offentlig eid selskap som er ansvarlig for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Ruter avgjør takster og rutetilbud for T-bane, trikk, buss og ferjer i de to fylkene, som deretter bestilles fra ulike operatørselskaper. For buss og båt tildeles kontraktene etter anbudskonkurranser. For T-bane og trikk forhandles årlige kontrakter med Sporveien T-banen, Sporveien Trikken og Oslo Vognselskap.

Ruters ansvar omfatter også investeringer, og pengestrømmene i kollektivtrafikken som Oslo kommune og Akershus fylkeskommune har ansvar for går igjennom selskapet. Regionens jernbanetrafikk faller også inn under Ruters takstsystem, men driftes i sin helhet av NSB på oppdrag fra Samferdselsdepartementet. Ruter eies av Oslo kommune (60 prosent) og Akershus fylkeskommune (40 prosent).

Kilde: Wikipedia

Bilder: