Justis- og beredskapsdepartementet

Justis- og beredskapsdepartementet (JD) i Nydalen i Oslo er sikret med solide sperringer.

Det kongelige justis- og beredskapsdepartement (JD) har overordnet hovedansvar for samfunnssikkerhet og beredskap, kriminalitetsbekjempelse og kriminalomsorg, innvandring, domstoler og lovarbeid.

Justis- og politidepartementet ble opprettet i 1818. Departementet endret navn til Justis- og beredskapsdepartementet 1. januar 2012.

Justisdepartementet består av ni avdelinger: Plan- og administrasjonsavdelingen, Kriminalomsorgsavdelingen, Lovavdelingen, Polaravdelingen, Politiavdelingen, Rednings- og beredskapsavdelingen, Innvandringsavdelingen, Avdeling for krisehåndtering og sikkerhet, og Sivilavdelingen. I tillegg er det en kommunikasjonsenhet og Internasjonalt sekretariat.

Kilder: Wikipedia, Store norske leksikon

Relaterte bilder:

Bildene kan lisensieres gjennom bildebyrået Mediarkivet.