Nord-Norge-steinen

Nord-Norge-steinen

Grensesteinen mellom Nordland og Trøndelag signaliserer både fylkesgrense og landsdelsgrense.