pass (reisedokument)

Pass er et offisielt reisedokument utstedt av en statsborgers hjemland. Pass brukes både som identitetsbevis og som legitimasjon for at innehaveren kan påberope seg utstederstatens diplomatiske beskyttelse.

Passet inneholder personopplysninger om innehaveren som navn, fødselsdato, fødselssted, fotografi, og noen ganger også en personbeskrivelse. I passet kan det også opplyses hvilke land passet ikke er gyldig for innreise til.

Dokumentet har form av en liten bok, og inneholder plass for viseringer (utstedelse av visa). Hvis man passerer inn eller ut av fjerne land vil passet bli stemplet eller det vil bli optisk lest. Stemplingen viser imidlertid kun når passinnehaveren passerte passkontrollen.

Kilde: Wikipedia

Norsk pass bildegalleri (alle foto av Robin Lund), bildene kan lisensieres: